1. Splošno

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu s predpisi s področja varstva potrošnikov, na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje. S spletno trgovino www.tabakum.si upravlja ponudnik spletne strani Tabakum export-import d.o.o., ponudnik storitev elektronskega poslovanja trgovine Tabakum export-import d.o.o..

Z registracijo v spletno trgovino pridobi obiskovalec uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter uporabniško geslo, ki ga določi uporabnik sam. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Obiskovalec z registracijo potrdi in jamči, da je polnoletna oseba in popolno poslovno sposobna oseba. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Z nakupom izdelka uporabnik postane kupec.

Če uporabnik kadarkoli kasneje želi svoj naslov elektronske pošte zamenjati z drugim, mora zahtevek za to poslati na naslov internetnaprodaja@tabakum.si. Sprememba elektronskega naslova bo izvedena isti ali najkasneje naslednji delovni dan, o tem pa bo uporabnik obveščen preko elektronske pošte.

S temi Splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje delovanje spletne trgovine, pravice in dolžnosti obiskovalca, uporabnika in kupca ter poslovno razmerje med ponudnikom in uporabnikom kot kupcem izdelkov iz ponudbe spletne trgovine.

2. Dostopnost informacij

Ponudnik se zavezuje, da bodo uporabniku vselej zagotovil naslednje informacije:

 • podatki o identiteti podjetja ( ime in sedež podjetja, številka registra);
 • kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s ponudnikom (naslov elektronske pošte, telefon ipd.);
 • informacije o bistvenih značilnostih blaga oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine, vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami;
 • informacije o dostopnosti blaga oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine;
 • način in pogoji dostave izdelkov oz. izvršitve storitev, ( način in rok dostave);
 • informacije o načinu plačila in dostave;
 • informacije o roku, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop;
 • informacije o možnosti vračila izdelkov in o tem, če in koliko takšno vračilo stane uporabnika;
 • informacije o postopku s pritožbo uporabnika ter podatki o kontaktni osebi trgovca za stike z uporabniki.

3. Ponudba izdelkov, rok dobave in prevzem

Ponudba izdelkov v spletni trgovini se zaradi narave poslovanja preko spleta pogosto in hitro spreminja ter ažurira. Cene artiklov so predstavljene kot maloprodajne cene in vsebujejo DDV, ne vsebujejo pa stroškov pošiljanja.

Rok dobave izdelkov, ki so na zalogi, bodo dostavljeni v roku 1-5 delovnih dni, blago, ki pa ni na zalogi, pa bo dostavljeno po dogovoru. Vsak izdelek iz spletne trgovine je dostopen v razumljivem roku.

Uporabnik lahko ob oddaji nakupnega naročila določi enega od naslednjih načinov prevzema blaga:

 • osebno v trgovini, v tem primeru se ne plača poštnina;
 • pri naročilu blaga;
 • po povzetju, ko vam pripeljejo paket na dom – distributer Pošta Slovenije, v tem primeru se plača tudi poštnina.

4. Načini plačila

Trgovec uporabniku omogoča naslednje načine plačila nakupa blaga iz spletne trgovine:

V spletni trgovini www.tabakum.si ponudnik omogoča naslednja načina plačila:

 • po povzetju ob dostavi;
 • po predračunu z vnaprejšnjim nakazilom kupnine na transakcijski račun ponudnika. Po prejemu plačila po predračunu gre naročilo naprej v proces obdelave
 • s plačilom oziroma kreditno kartico ( Activa, MasterCard, Visa, BA Maestro, Diner club)

Pri plačilu s kreditno kartico preko spleta nas v primeru preklica naročila ali spremembe načina plačila, kreditiranje kartice ali vračila kupnine obvestite ponudnika na internetnoprodajo@tabakum.si

5. Cene

Vse spletne cene veljajo za registrirane uporabnike, ki so zaupali svoje podatke v spletni trgovini www.tabakum.si

Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih in vsebujejo DDV, razen če je izrecno navedeno drugače.

 • Cene veljajo samo za elektronsko naročilo izdelkov preko spletne trgovine,
 • cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti, zato veljajo le do njihove vsakokratne spremembe.

Kljub izjemnim naporom, da bi ponudnik zagotovil najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V primeru iz prejšnjega stavka in v primeru, ko se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, to je od trenutka oddaje naročila do potrditve naročila, bo trgovec:

 • kupcu to sporočil in ga obvestil o novih cenah, kupec ima v takšnem primeru možnost svoje naročilo spremeniti ali ga deloma ali v celoti preklicati ali pa potrditi naročilo po novih cenah, vse brez dodatnih stroškov; oziroma
 • kupcu omogočil odstop od nakupa in mu hkrati ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko korist in zadovoljstvo.

6. Postopek nakupa

Naročila sprejemamo samo preko spletne trgovine po sledečih korakih.

6.1. Tehnični koraki, ki vodijo do sklenitve kupoprodajne pogodbe

V postopku nakupa so kupcu na voljo naslednji tehnični koraki:

 • prijava v spletno trgovino z uporabo elektronskega naslova ali uporabniškega gesla, če si je uporabnik že predhodno oblikoval uporabniški račun (glej tudi točko 1.);
 • iskanje posameznega izdelka v ponudbi izdelkov v spletni trgovini;
 • izbor izdelka za nakup;
 • dodajanje izbranega izdelka za nakup v nakupovalno košarico;
 • določitev količine izdelka za nakup v nakupovalni košarici;
 • pregled cene izbranega izdelka v izbrani količini, vključno z obračunanim davkom;
 • izbor načina dostave izdelka (glej tudi točki 3. in 10.);
 • izbor načina plačila (glej tudi točko 4.);
 • pregled naročila z izbranim načinom dostave izdelka in obračunanimi stroški dostave, če se ti obračunajo ter
 • potrditev in oddaja naročila ter s tem zaključek nakupa (glej tudi točki 6.3. in 6.4.).

6.2. Tehnološka sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila

Pred oddajo naročila je uporabniku prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

 • vidi in pregleda, katere izdelke je izbral in dodal v nakupovalno košarico;
 • vidi in pregleda ceno posameznega izdelka ter skupno ceno celotne izbrane količine posameznega izdelka;
 • spreminja izbrano količino posameznega izdelka in izračuna novo ceno tako spremenjene količine;
 • odstranjuje izbrane izdelke, ki jih ne želi kupiti, iz nakupovalne košarice ter
 • obračunava pripadajoči davek, glede na davčno stopnjo, ki velja za izbrani izdelek in njegovo ceno (osnovo za davek).

Pred potrditvijo naročila je uporabniku prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

 • spreminja izbrani način dostave izdelka;
 • spreminja izbrani način plačila ter
 • pregleduje in potrjuje posamezne spremembe.

6.3. Naročilo sprejeto

Po oddaji naročila kupec od ponudnika, po elektronski pošti prejme sporočilo, da je naročilo sprejeto. V roku 1 ure od prejema tega obvestila ima kupec možnost preklicati naročilo brez posledic preko elektronske pošte internetnaprodaja@tabakum.si z jasnim naslovom sporočila STORNACIJA in pa točno navesti vse podatke naročila. Uporabniku Tabakum so dostopni podatki o statusu in vsebini naročila.

6.4. Naročilo potrjeno

Če kupec naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo, le tega ponudnik pregleda in preveri dobavljivost naročenih izdelkov. Naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanje točnosti dobave tudi telefonsko kontaktira kupca na sporočeno kontaktno telefonsko številko. Ob potrditvi naročila ponudnik obvesti kupca po elektronski pošti, da je pošiljka oddana in ali pa predvideni roku dobave, v primeru če izdelka ni trenutno na zalogi. Kupoprodajna pogodba o nakupu naročenih izdelkov med kupcem in trgovcem je na tej stopnji nepreklicno sklenjena (glej točko 7.).

Pri dobavi artiklov, ki jih ponudnik nima na zalogi v lastnem skladišču, in je ponudnik izključno vezan na dobavo s strani svojega dobavitelja. Ponudnik preko elektronske pošte kupcu sproti obvešča o ažurnih podatkih v zvezi z dobavo artiklov. Če je dobavna doba zelo dolga in kupec ne želi čakati, lahko kupec to sporoči ponudniku, ki bo artikel odstranil iz naročila in vrnil kupcu morebitna že vplačana sredstva, ostale artikle iz naročila pa po izbiri kupca ali dobavil ali pa celotno naročilo storniral. Če dobavitelj ponudniku ne potrdi dobavljivost naročenih artiklov najkasneje do izteka dveh tednov od dneva oddaje naročila, lahko ponudnik naročilo kupca zavrne iz razloga, ker artikel ni na razpolago. Z dnem zavrnitve naročila kupcu preneha veljati. Ponudnik ne prevzame nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi nedobave artiklov, ki jih ponudnik nima na zalogi v lastnem skladišču, razen v kolikor bi jo ponudnik sam ali oseba za katero je podjetje odgovorno, povzročilo namenoma ali iz malomarnosti.

6.5. Blago odpremljeno

Ponudnik v dogovorjenem roku naročeno blago pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti kupca. V elektronskem sporočilu iz prejšnjega stavka trgovec pouči kupca tudi o politiki vračila izdelkov ter ga seznani s kontaktnimi osebami za primer pritožbe ali zamude pri dostavi.

Izdaja računa

Pri dostavi v paketu z naročenimi blagom kupec prejme račun. Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

25.b člen ZVPot

Podjetje mora potrošniku pred sklenitvijo pogodbe oziroma preden potrošnika zavezuje ponudba na jasen in razumljiv način zagotoviti naslednje informacije, če niso jasne že iz okoliščin:

 1.  glavne značilnosti blaga ali storitev v obsegu, ki ustreza nosilcu podatkov in blagu ali storitvam;
 2. firmo, sedež podjetja in telefonsko številko podjetja, kadar je ta na voljo;
 3. končno ceno blaga ali storitve, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave blaga ali storitve ni mogoče izračunati vnaprej;
 4. informacije o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja ali opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati;
 5. plačilne pogoje ter pogoje dostave in izvedbe storitve, rok dostave blaga ali izvedbe storitve, kadar je to potrebno;
 6. informacije o pritožbenem postopku pri podjetju;
 7. seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake;
 8. možnost in pogoje poprodajnih storitev in prostovoljne garancije, kadar je to potrebno;
 9. trajanje pogodbe, kadar je to primerno, in pogoje za odstop od pogodbe, sklenjene za nedoločen čas, ali pogodbe s samodejnim podaljševanjem;
 10. funkcionalnost, vključno z veljavnimi ukrepi za tehnično zaščito digitalne vsebine, kadar je to primerno;
 11. informacijo o združljivosti digitalne vsebine s strojno in programsko opremo, s katero je podjetje seznanjeno oziroma bi moralo biti seznanjeno.

43.b člen ZVPot

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, mora potrošnik poleg informacij iz prvega odstavka 25.b člena tega zakona  najpozneje, preden ga pogodba ali ponudba zavezuje, prejeti še informacije o:

 1. naslovu, na katerem podjetje dejansko opravlja dejavnost, telefonsko številko, številko telefaksa in naslov elektronske pošte podjetja, kadar so na voljo, po potrebi pa tudi firmo in sedež podjetja, v imenu katerega deluje in na katerega lahko potrošnik naslovi svojo pritožbo;
 2. naslovu sedeža podjetja, če se razlikuje od naslova iz prejšnje točke, in po potrebi o naslovu podjetja, v imenu katerega deluje in na katero lahko potrošnik naslovi pritožbo;
 3. stroških, povezanih z uporabo komunikacijskega sredstva, če se razlikujejo od osnovne tarife;
 4. pogojih, rokih in postopku za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe v skladu s 43.č in b43.d členom tega zakona , skupaj z obrazcem za odstop od pogodbe iz petega odstavka b43.d člena;
 5. navedbi, da potrošnik krije stroške vračila blaga, v primeru odstopa od pogodbe, če je potrebno;
 6. stroških vračila blaga, če ga pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti;
 7. stroških, ki jih mora potrošnik plačati podjetju v skladu s prvim odstavkom a43.e člena tega zakona , če odstopi od pogodbe po tem, ko je vložil zahtevo v skladu s sedmim odstavkom 43.c ali tretjim odstavkom a43.č člena tega zakona ;
 8. neobstoju pravice do odstopa od pogodbe, če potrošnik v skladu s petim odstavkom 43.č člena tega zakona  nima pravice do odstopa, ali po potrebi o okoliščinah, v katerih potrošnik izgubi pravico do odstopa od pogodbe;
 9. obstoju kodeksov ravnanja in dostopnosti do morebitnih kodeksov ravnanja;
 10. minimalnem trajanju obveznosti potrošnika na podlagi pogodbe, če je potrebno;
 11. možnosti izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, ki se uporabljajo za podjetja, ter njihovi dostopnosti, če je potrebno.

Pri pogodbi, sklenjeni za nedoločen čas, ali pogodbi, ki vključuje naročnino, končna cena vsebuje skupne stroške za obračunsko obdobje. Če se taki stroški zaračunavajo po nespremenljivi obrestni meri, skupna cena vsebuje tudi skupne mesečne stroške. Kadar skupnih stroškov ni mogoče vnaprej izračunati, podjetje navede način izračuna cene.

43.c člen ZVPot

Preden pogodba, ki se sklepa na daljavo z uporabo elektronskih sredstev, zavezuje potrošnika k plačilu, podjetje jasno in v vidni obliki potrošnika opozori na informacije iz 1., 3., 4. in 9. točke prvega odstavka 25.b člena  ter 10. točke prvega odstavka  in tretjega odstavka 43.b člena tega zakona  preden potrošnik odda naročilo.

7. Kupoprodajna pogodba

Ponudnik uporabniku, ki kupi blago iz spletne trgovine, izda račun v pisni obliki, z razčlenjenimi stroški in pojasnilom o pravici do odstopa od nakupa z vrnitvijo kupljenega izdelka, če je to potrebno in mogoče.

Kupoprodajna pogodba v obliki nakupnega naročila je v elektronski obliki shranjena na strežniku v računalniku ponudnika in je kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu. Kupoprodajno pogodbo lahko kupec dobi tudi v papirni obliki kot račun. Kupoprodajna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku.

Ponudnik v svoji bazi hrani elektronsko kopijo poslanega računa, in sicer za čas/rok, potreben za hrambo tovrstnih listin skladno z veljavno zakonodajo in računovodskimi standardi.

Kupoprodajna pogodba med trgovcem in kupcem je sklenjena v trenutku, ko trgovec potrdi naročilo (glej točko 6.2.). Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji nakupa fiksirani in veljajo tako za trgovca kot za kupca.

STVARNA NAPAKA (37.člen ZVPot)

Ponudnik mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve. O napaki morate prodajalca obvestiti v roku dveh mesecev od dneva, ko ste napako odkrili. Svoje pravice lahko uveljavljate v največ dveh letih od prevzema izdelka. To velja za nove izdelke. Če ste kupili rabljen izdelek, lahko stvarno napako uveljavljate v največ enem letu od prevzema izdelka.

Ponudnik ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

Napaka je stvarna:

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila ponudniku znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je ponudnik izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli ponudnikovih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal ponudnik ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

Uradni list RS, št. 98/2004 z dne 9. 9. 2004: 37. člen ZVPot

Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11 in 38/14: ZVPot-NPB9

Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14 in 19/15: ZVPot-NPB108. Pravica do odstopa od nakupa, reklamacija in vračilo izdelkov

Kupec ima pravico, da v 14-ih dneh od dne prevzema naročenih izdelkov ponudniku sporoči na elektronski naslov internetnaprodaja@tabakum.si, da odstopa od kupoprodajne pogodbe, pri čemer mu ni potrebno navesti razloga za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je bila pošiljka oddana v roku. Vrnitev kupljenega blaga ponudniku v roku se za odstop od kupoprodajne pogodbe šteje sporočilo o odstopu. Edini strošek, ki zaradi odstopa od kupoprodajne pogodbe bremeni kupca, je strošek vračila blaga ponudniku.

43.člen ZVPot

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri tem lahko potrošnika bremenijo le stroški iz sedmega odstavka 43.d člena tega zakona .

Z uveljavitvijo pravice do odstopa od pogodbe iz 43.č člena tega zakona  prenehajo obveznosti strank glede:

 •  izpolnjevanja pogodbe ali
 •  sklenitve pogodbe, kadar je dal ponudbo za sklenitev pogodbe potrošnik.

V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.

Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Potrošnik ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja podjetje.

Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu iz prvega odstavka 43.č člena tega zakona , razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga, razen če te stroške krije podjetje ali če podjetje predhodno ne seznani potrošnika, da ga bremeni ta strošek.

Kadar je pri pogodbi, sklenjeni zunaj poslovnih prostorov, blago dostavljeno na dom ob sklenitvi pogodbe, ga podjetje prevzame na lastne stroške, če zaradi narave blaga ni mogoče vračilo na običajen način po pošti.

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če ga podjetje ne seznani s pravico do odstopa od pogodbe skladno s 4. točko prvega odstavka 43.b člena.

Potrošnik z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe ne prevzema nobenih obveznosti razen obveznosti iz tega člena ter četrtega odstavka 43.d člena  in a43.e člena tega zakona .

b43.d člen ZVPot

Obvestilo o odstopu lahko potrošnik predloži podjetju na obrazcu iz petega odstavka tega člena ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe.

Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe.

Podjetje lahko na svoji spletni strani ponudi potrošniku tudi možnost, da elektronsko izpolni in predloži obrazec iz petega odstavka tega člena ali poda nedvoumno izjavo, iz katere izhaja potrošnikova volja za odstop od pogodbe. V takem primeru mu podjetje nemudoma potrdi prejem obvestila o odstopu od pogodbe na trajnem nosilcu podatkov.

Dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa iz tega člena nosi potrošnik.

Obliko in vsebino obrazca z odstopno izjavo s pravilnikom predpiše minister, pristojen za gospodarstvo.«.

 

Kupljeno blago je potrebno vrniti ponudniku najkasneje v roku 14-ih dni od dne oddanega sporočila o odstopu od kupoprodajne pogodbe. Kupljeno blago je potrebno vrniti trgovcu nepoškodovane, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini, razen če so izdelki uničeni, pokvarjeni, izgubljeni ali se je njihova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Če je paket, s katerim je kupec prejel naročene izdelke, fizično poškodovan, če v njem manjka vsebina ali če kaže znake odprtja, mora kupec sprožiti postopek reklamacije (glej točko 15.).

Za vrnjeno blago ponudnik kupcu takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu vrne vplačani znesek.

Reklamacija

 V primeru, da dostavljeno blago ne ustreza lastnostim oziroma specifikaciji naročena blaga (dostava napačnega blaga, napačne količine), mora kupec o tem obvestiti ponudnika preko e-maila internetnaprodaja@tabakum.si v 14 dneh od datuma prejema blaga ter v skladu z dogovorom vrniti dostavljeno blago, katerega bo ponudnik brezplačno nadomestil z ustreznimi. Blago je treba vrniti v originalni embalaži; embalaža ne sme biti poškodovana in vsa originalna vsebina mora biti priložena. Blago kupec ne sme namestiti, uporabljati ali kako drugače odstopati od prvotnega stanja. Ponudnik krije tudi stroške vračila prvotno dostavljenih izdelkov. Prvotno dostavljeni izdelki se lahko vrnejo samo neodprti in nepoškodovani.

9. Garancija

Blago ima garancijo, če je tako navedeno na računu ali na garancijskem listu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil in pogojev, navedenih na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski rok je naveden na garancijskem listu ali na računu. Informacija o garanciji je navedena tudi ob predstavitvi izdelka v spletni trgovini. Če v spletni trgovini informacije o garanciji ni, potem izdelek garancije nima.

Kupec lahko garancijo uveljavlja pri ponudniku. Garancijo lahko kupec uveljavlja z garancijskim listom in računom na sedežu ponudnika Podbevškova ulica 5, 8000 Novo mesto in na njegovem servisu.

Garancija ne velja za škodo, ki je nastala zaradi:

 • napačne namestitve
 • napačnega ravnanja
 • nesreče

10. Stroj pripravljen za takojšnjo uporabo

Tabakum na naslovu Podbevškova ulica 5. 8000 Novo mesto na željo stranke opravi še prvi oziroma nulti servis. Nov stroj sestavi, nastavi in preizkusi. S takšnim načinom delovanja Tabakum jamči delovanje in kakovost prodanega stroja, ter tako zmanjša možnost, da bi prodali stroj s tovarniško napako in tako povzročili nevšečnost kupcu.

Prvi oziroma nulti servis lahko Tabakum opravi tudi na strojih, ki so kupljeni preko spletne trgovine in če kupec odobri priporočen preizkus stroja pred zaključkom nakupa se s tem strinja, da Tabakum stroj razpakira iz originalne embalaže, ga sestavi, nastavi in preizkusi.

Stroji, ki jih Tabakum prodaja za preizkus potrebujejo olje in gorivo.

Tabakum ne mora zagotoviti, da bo stroj popolnoma čist.

10. Dostava

Ponudnik bo naročeno blago dostavil kupcu v dogovorjenem roku. Pogodbeni partner za dostavo pošiljk je distributer Pošta Slovenije, vendar si ponudnik pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil bolj učinkovito. V primeru, da želite dodati še dodatni naslov za dostavo, le tega vpišite v poljubno polje obrazca za naročilo.

Strošek poštnine velja za dostave na področju Republike Slovenije.

   
 

Cena z DDV

do 2 kg

5,00 €

nad 2 kg do 5 kg

6,00 €

nad 5 kg do 10 kg

7,00 €

nad 10 kg do 15 kg

8,00 €

nad 15 kg do 20 kg

9,00 €

nad 20 kg do 25 kg

10,00 €

nad 25 kg do 30 kg

11,00 €

nad 30 kg do 40 kg

13,00 €

nad 40 kg do 50 kg

15,00 €

nad 50 kg do 100 kg

25,00 €

nad 100 kg do 150 kg

34,00 €

nad 150 kg do 200 kg

43,00 €

nad 200 kg do 250 kg

53,00 €

nad 250 kg do 300 kg

62,00 €

nad 300 kg do 350 kg

71,00 €

nad 350 kg do 400 kg

81,00 €

nad 400 kg do 450 kg

90,00 €

nad 450 kg do 500 kg

100,00 €

Brezplačna poštnina nad zneskom 120 €

 

Strošek dostave se vam vedno informativno izpiše ali prišteje v košarici, pred oddajo naročila in je nato prikazan tudi na računu, ki ga prejmete z naročenim blagom.

10.1. Poškodovano blago ob dostavi

V primeru vidne poškodbe embalaže ali blaga mora biti reklamacija kupca ponudniku ali dostavni službi podana ob prejemu blaga. Kupec takega blaga ni dolžan sprejeti in lahko pošiljko zavrne.

V primeru, da je paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina, kaže znake odprta ali pa so izdelki v paketu poškodovani, kupec pa je tak paket vseeno prevzel, mora kupec nato sprožiti postopek reklamacije pri Pošti Slovenije d.o.o. Če kupec sumim da je poškodba nastala med dostavo izdelka in jo je povzročila prevozna služba, to storite tako, da paket prenesete na njihovo najbližjo poslovalnico in to v enakem stanju, kot ste ga prejeli ( brez da bi karkoli dodali ali odstranili) ter izpolnite zapisnik o poškodovani pošiljke. Skupaj z dostavno službo bomo poskrbeli, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.

11. Varnost

Ponudnik Tabakum uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil.

Za varnost je odgovoren tudi kupec sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter za ustrezno programsko in protivirusno zaščito svojega računalnika.

12. Odgovornost

Ponudnik se po svojih najboljših možnostih trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v njegovi spletni trgovini in strani Tabakum.si vendar se lahko lastnosti blaga, rok dobave ali cena spremeni tako hitro, da trgovec ne uspe pravočasno popraviti podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini in strani Tabakum.si. V takem primeru bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil preklic naročila ali zamenjavo naročenega artikla.

Čeprav se ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije blaga, ki je naprodaj v spletni trgovini, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti blaga.

Ponudnik od trenutka oddaje pošiljke z naročenim blagom dalje ne odgovarja za primere, ko pride do fizičnih poškodb, uničenja ali izgube pošiljke, kakor tudi ne, če pride do manjka vsebine v pošiljki ali če pošiljka kaže znake odprtja.

V navedenih primerih mora kupec sprožiti postopek reklamacije, izpolniti reklamacijski zapisnik in mora nemudoma obvestiti ponudnika. ( glej 10.1.)

13. Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožbe in reklamacije na izdelke oziroma storitev lahko sporočite: internetnaprodaja@tabakum.si, ali Tabakum export-import d.o.o., Podbevškova ulica 5, 8000 Novo mesto, 07/393 06 60 vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 8. in 17.00 uro, ter soboto med 8. in 12.uro. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

V primeru, da kupec ni zadovoljen z rešitvijo pritožbe lahko v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošnikih sporov (v nadaljevanju: ZlsRPS) vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja konkretnega potrošniškega spora pri Evropskem centru za reševanje sporov (v nadaljevanju: ECDR), mat.št. 6108890000, s sedežem v Ljubljani, Tomšičeva ulica 6, ki ga ponudnik priznava kot pristojnega izvajalca za reševanje potrošniških sporov. ECDR je pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo RS (v nadaljevanju: MGRT) registriran kot izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov in bo t.i. posredovalno-razsojevalni postopek (kombinacija mediacije in arbitraže), za katerega se je odločil ponudnik, izvajal v skladu s >Pravili ECDR o postopkih izvensodnega reševanja potrošniških sporov<, ki so objavljeni na spletni strani www.ecdr.si. Na ta način je kupcu/potrošniku zagotovljen hiter, enostaven in učinkovit način izvensodnega reševanja potrošniških sporov, saj je postopek zaključen praviloma v 30 dneh in je za kupca brezplačen (kupec krije zgolj stroške svojega morebitnega pooblaščenca). Pobuda za začetek postopka se vloži na obrazcu, ki je v elektronski obliki dostopen na spletni strani www.ecdr.si ali v papirni obliki na sedežu ECDR. Postopke izvensodnega reševanja potrošniških sporov vodijo nevtralni strokovnjaki, akreditirani pri ECDR, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane z ZlsRPS in so vpisani v register izvajalcev pri MGRT ali pa vloži tožbo pri pristojnem sodišču po stalnem prebivališču kupca.

Ponudnik v skladu z ZlsRPS objavlja tudi elektronsko povezavo na evropsko platformo za spletno reševanje potrošniških sporov:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

14. Spremembe splošnih pogojev poslovanja

Ponudnik lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne trgovine trgovca, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te Splošne pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje prek spletne strani www.tabakum.com. Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.

Pogoji veljajo od februarja 2020